Klub přátel Základní umělecké školy podporuje umělecké aktivity a dovednosti dětí, mládeže a dospělých, podílí se na prezentaci a propagaci výstupů výchovně-vzdělávacích činností žáků školy a poskytuje zpětnou vazbu mezi rodiči a Základní uměleckou školou Němčice nad Hanou.